O spletišču

Dostop do spletišča

Spletišče CogPsy je namenjeno študentom psihologije na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Nudi spletno učilnico za predmete s področja Kognitivne psihologije in kognitivne nevroznanosti.

Dostop do spletišča je omogočen študentom, ki so redno ali izredno vpisani k relevantnim predmetom, ter posameznikom, ki sodelujejo pri izvedbi predmetov.

Osebni podatki

V okviru spletišča se hranijo ime, priimek in elektronski naslov, ki služi kot uporabniško ime, ter podatki vezani na izvedbo predavanj, seminarjev in vaj, pri predmetih, ki so vključeni v spletišče. Uporabniki prevzemajo odgovornost za verodostojnost, točnost in ažurnost podatkov, ki jih oddajo in hranijo v svojem uporabniškem profilu. Ob morebitni spremembi elektronskega naslova, so uporabniki za zagotavljanje nemotenega dostopa spremembo dolžni sporočiti vzdrževalcu spletišča. Vzdrževalec spletišča se obvezuje, da bo vse posredovane podatke hranil in uporabljal v skladu z veljavno zakonodajo in to izjavo o varovanju zasebnosti.

Uporabnik soglaša, da se njegovi osebni podatki lahko uporabljajo za (i) omogočanje dostopa do spletišča, (ii) izvedbo aktivnosti vezanih na pedagoški proces pri predmetih vključenih v spletišče, (iii) posredovanje sporočil vezanih na izvedbo pedagoškega procesa pri predmetih vključenih v spletišče, ter (iv) posredovanje obvestil o drugih aktivnostih vezanih na predmete in študij psihologije.

Vsak uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti opravljene z njegovim uporabniškim računom, zato priporočamo, da svojega uporabniškega gesla ne posreduje tretjim osebam in ga ne shranjuje na javnih računalnikih. Ob vsaki nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je prišlo do nepooblaščenega dostopa, je uporabnik dolžan o tem takoj obvestiti skrbnika spletišča. Skrbnik spletišča in izvajalci predmetov ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakršnokoli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe uporabniškega računa.

Skrbnik in izvajalci se zavezujejo, da osebne podatke uporabnikov uporabljajo izključno v namene izvedbe pedagoškega procesa in z njimi neposredno povezanih aktivnosti ter da osebnih podatkov ne bodo posredovali tretjim osebam brez izrecnega dovoljenja uporabnika ali v primerih, ki jih narekuje veljavna zakonodaja in pravilniki organizacije.

Piškotki

Za omogočanje dostopa do spletišča se ob spletni prijavi uporabniku dodelijo trije piškotki, ki hranijo uporabniško ime, geslo in čas zadnje prijave. Edin namen teh piškotkov je zagotavljanje avtoriziranega uporabniškega dostopa do spletnih strani. Čas hranjenja piškotkov je sedem dni od zadnjega dostopa do spletišča. Brez uporabe teh piškotkov dostop do spletišča ni možen. Piškotkov s strani tretjih oseb spetišče ne uporablja in jih ne nastavlja.

Izjava o dostopnosti

Vzdrževalec spletišča se zavezuje omogočati dostopnost v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta. Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto https://cogpsy.mblab.si/.

Stopnja skladnosti

Spletišče CogPsy je napisano v jeziku HTML5 in uporablja CSS3 stilske predloge (angl. Cascading Style Sheets) za oblikovanje spletnih strani. Za interakcije in določene funkcionalnosti se uporablja jQuery JavaScript knjižnica. Delovanje in izgled spletnih strani je preverjeno v popularnejših starejših in novejših brskalnikih ter na različnih napravah in operacijskih sistemih. Spletišče podpira funkcije dostopnosti, ki so del operacijskega sistema in brskalnika, ki jih uporablja uporabnik spletišča.

Nedostopna vsebina

V okviru spletišča spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere vsebine, ki so dostopne v okviru spletišča ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Primeri takih vsebin so posamični študijski materiali (npr. PDF dokumenti, preglednice), ki niso prilagojeni ali ne podpirajo vseh funkcij dostopnosti. Na podlagi prošnje in v skladu z možnostmi te dokumente posredujemo v alternativni obliki.

Možne izboljšave

Spletišče za normalno delovanje, boljšo celostno uporabniško izkušnjo in večjo varnost uporablja JavaScript skriptni jezik. Brez ustrezne podpore brskalnika je otežena navigacija ter ne deluje posredovanje podatkov s pomočjo spletnih obrazcev.

V primeru, da v brskalniku niso podprte stilske predloge CSS, so informacije še vedno dostopne, vendar pa so nekatere vsebine lahko odvečne.

Velikost spletnih elementov je fiksna in se ne prilagaja velikosti zaslona. Širina besedila je razmeroma ozka, zato je ob osredotočanju nanjo besedilo vidno in berljivo tudi na zaslonih mobilnih telefonov, vendar je zaradi potrebe po osredotočanju na besedilo uporabniška izkušnja na mobilnih telefonih nekoliko okrnjena.

Neodvisnost od JavaScripta in CSS ter podpora dinamičnemu prilagajanju besedila velikosti zaslona bi pomenila večjo spremembo v zasnovi in načinu delovanja spletnega mesta.

Povratne in kontaktne informacije

Spletišče želimo čim bolj približati uporabnikom. Povratne informacije, predloge izboljšav, ali težave pri dostopu do spletišča in njegovih vsebin, lahko posredujete bodisi izvajalcu predmeta bodisi vzdrževalcu spletišča neposredno na naslov webmaster@mblab.si.

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja:

Ministrstvo za javno upravo
Inšpektorat za javni sektor
Inšpekcija za informacijsko družbo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
E-pošta: gp.ijs@gov.si
Spletna stran: www.ijs.gov.si

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava je bila pripravljena 18. 4. 2023 na podlagi samoocene vzdrževalca spletišča.